Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Giáp Thân

🔴 Gia Chủ Tuổi Giáp Tý 1984 Chọn Người Xông Đất Xông Nhà Năm 2023
🔴 Gia Chủ Tuổi Giáp Tý 1984 Chọn Người Xông Đất Xông Nhà Năm 2023

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Giáp Thân

Xem tuổi xông nhà là một trong những phong tục truyền thống vào dịp Tết nguyên đán của Việt Nam. Sau giao thừa, bắt đầu sang ngày đầu tiên của năm mới, người đầu tiên đến nhà chúc Tết gia chủ được gọi là người xông nhà/xông đất.

Để chọn người xông nhà đầu năm mới, gia chủ thường mời một người thân hoặc hàng xóm có tính cách vui vẻ, tốt tính, sự nghiệp hanh thông, có tuổi hợp, vượng cho gia chủ để đến chúc Tết đầu tiên sau giao thừa hoặc ngày đầu năm mới.

Vậy tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thân trong năm 2023 hợp với những tuổi nào?

Chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông đất năm 2023 Quý Mão nên tránh các tuổi Đại kỵ sau

Chủ nhà sinh năm Giáp Thân 1944, 2004 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Giáp Thân 1944, 2004 cũng như đối với năm Quý Mão 2023.

Dưới đây là 5 tuổi Đại kỵ với gia chủ Giáp Thân, bao gồm các tuổi:

– Đinh Mão (Sinh năm 1987)

– Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

– Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

– Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

– Bính Dần (Sinh năm 1986)

Những tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Quý Mão 2023 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

Các tuổi xông nhà năm 2023 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Thân

Chọn tuổi Giáp Tý (Sinh năm 1984)

Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Mệnh: Kim

Ngũ hành

– Tuổi Giáp Tý ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tý (1 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tý (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

– Chi Thân của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Giáp Tý (Sinh năm 1984) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Mệnh: Kim

Ngũ hành

– Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

– Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

– Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (2 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Địa chi

– Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Bính Tý (Sinh năm 1936, 1996)

Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

– Tuổi Bính Tý ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Bính Tý (2 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Tý (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).

Địa chi

– Chi Thân của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Bính Tý (Sinh năm 1936, 1996) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

– Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).

Địa chi

– Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)

Mệnh: Kim

Ngũ hành

– Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (1 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (0 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

– Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Nhâm Tý (Sinh năm 1972)

Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Mệnh: Mộc

Ngũ hành

– Tuổi Nhâm Tý ngũ hành nạp âm là Tang Đố Mộc tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tý (0 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Nhâm Tý (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).

Địa chi

– Chi Thân của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Nhâm Tý (Sinh năm 1972) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Nạp âm: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Mệnh: Mộc

Ngũ hành

– Tuổi Quý Mùi ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Quý Mùi (0 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Quý Mùi (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).

Địa chi

– Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

– Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

– Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Địa chi

– Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Tổng điểm: 8/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Mệnh: Kim

Ngũ hành

– Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (1 điểm).

Thiên can

– Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ (1 điểm).

– Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

– Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 7/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Giáp Thân chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 7/12.

Article sourced from tuvi247.

 • Hoppers Crossing Carpet Court Address: 192 Old Geelong Rd, Hoppers Crossing, VIC 3029
 • Shalom Refrigerations Aircon
 • Aladin Electrical
 • VP Welding
 • Central Skylights
 • Bedshed Highpoint
 • Trọng Đạt Handyman Service
 • Chau Handyman
 • Hùng Long Xuyên
 • Robot Building Supplies
 • Ern Jensen Funerals
 • TH Electrical & Airconditioning Service
 • Khung giờ sinh của những người có tâm có đức, mặc sức mà ăn
 • Cát tinh soi chiếu, 4 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền vào như nước trong năm 2024
 • Top 3 cung Hoàng đạo bẩm sinh mạnh mẽ, nắm chắc thành công
 • Đặt bàn thờ Thần Tài – Ông Địa theo hướng đón lộc của gia chủ
 • Trắc nghiệm tâm lý: Cuộc sống hiện tại của bạn đang thiếu thốn điều gì?
 • Thần May Mắn gọi tên, 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, vạn sự hanh thông trong tháng 3/2023
 • Tháng 3 Dương lịch: 4 con giáp giàu sang chạm nóc, tiền đếm mỏi tay
 • Dự đoán công việc, sức khỏe, tình cảm cho 12 con giáp trong ngày mới thứ Bảy 04/03/2023
 • Dự đoán công việc, sức khỏe, tình cảm cho 12 con giáp trong ngày Chủ Nhật 05/03/2023
 • Những con giáp nổi tiếng với tầm nhìn xa trông rộng, làm gì cũng tính toán chu toàn
 • Tử vi phương Đông ngày Chủ nhật 05/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Tướng bàn tay lộ tài, kiếm bao nhiêu tiền cũng hết
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Bảy 04/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Gợi ý 12 kiểu tóc giúp nâng tầm nhan sắc cho 12 chòm sao
 • Top 3 con giáp Thần tài chỉ điểm, tiền vàng ập về từ 8/3 đến 20/3/2023
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Hai 06/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • 4 con giáp thăng chức tăng lương, đào hoa nở rộ 2 tuần sắp tới
 • Tổng thống Ba Lan: Vụ nổ đường ống Nord Stream mang lại lợi ích cho châu Âu
 • Sao Hàn cực xinh khi rơi vào cảnh ‘tóc gió thôi bay’, ngoại trừ…
 • Ukraine bị tập kích tên lửa quy mô lớn
 • Nửa đầu năm 2023: Ba con giáp thành công vang dội, nở mặt nở mày

Tin Địa Phương

 1. Tin Úc: Tình hình tuyển dụng nhân sự tại các doanh nghiệp nhỏ đang chậm lại
 2. Hampton Park: Buộc tội thủ phạm lái xe tông chết người rồi bỏ trốn
 3. Tin Úc: Úc sẽ tự động hóa trong toàn bộ nền kinh tế
 4. Tin Úc: Tình trạng sức khỏe kém ngày càng gia tăng trong dân số Úc
 5. Victoria: Cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả người dân
 6. Melbourne: Đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong dự án Melbourne Metro Tunnel
 7. Tin Úc: Hàng ngàn bác sĩ quốc tế đã quay trở lại làm việc tại Úc
 8. Tin Úc: Bệnh nhân ung thư vú bị đối xử khiếm nhã tại các sân bay
 9. Tin Úc: Khoai tây chiên tại các quán rượu tăng giá dịp lễ Giáng sinh
 10. Tin Úc: Thu hồi hai lô hàng pin nút áo Duracell do lỗi đóng gói
 11. Tin Úc: Triển vọng kinh tế của Úc năm 2023 chưa rõ ràng

Tin Di Trú Úc

 1. Tin Úc: Du học sinh không nhận được thị thực dù nộp hồ sơ 3,5 năm
 2. Di trú: Úc công bố thêm 3,000 thị thực cho người lao động đến từ khu vực Thái Bình Dương
 3. Di trú: Các trường đại học kêu gọi chính phủ hợp lý hóa và đơn giản hóa quy trình di trú
 4. Chính phủ Úc sẽ nới lỏng chính sách đối với người tị nạn
 5. Di trú: Nhiều người nhập cư bị bóc lột và bị trả lương thấp

Tin nước Úc

Tử Vi Phương Đông

 1. 6 tháng đầu năm 2023: Ba con giáp vận may nhân đôi, tình tiền đua nhau khoe sắc
 2. Cao nhân chỉ lối, 4 con giáp giàu sang nứt vách, hút hết lộc trời trong ba tháng đầu năm 2023
 3. Chọn người xông nhà đầu năm Quý Mão 2023 như thế nào thì tốt?
 4. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Quý Dậu
 5. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Tân Mùi

Phong Thủy

 1. Khi cắm hoa cúng trên bàn thờ nên cắm bao nhiêu bông?
 2. Năm loài hoa nở rộ đúng đêm giao thừa mang may mắn cho chủ nhà
 3. Những vị trí trong nhà không sạch khiến gia chủ lận đận, làm mãi không giàu
 4. Thay đổi bàn làm việc cuối năm giúp công thành danh toại, tiền thưởng lớn về tay
 5. Tuổi xây nhà Quý Mão 2023 đẹp nhất, mang lại nhiều may mắn, công việc thuận buồm xuôi gió

Ẩm Thực

 1. Gà luộc ăn không hết đem làm món này cả nhà gắp tới tấp, ngon miễn chê
 2. Món ngon cuối tuần: Cách làm tôm nướng phô mai vừa thơm vừa ngậy
 3. Thử làm mứt vỏ chanh leo chua ngọt lạ miệngThử làm mứt vỏ chanh leo chua ngọt lạ miệng
 4. Cách làm lê hấp mật ong, thần dược trị ho, giữ ẩm cổ họng hiệu quả
 5. Thêm hai món từ thịt băm, ăn vừa thanh đạm, ngon lại không ngán

Văn Hóa

 1. Balenciaga thời Demna: Từ chiến dịch thời trang đầy “drama” đến làn sóng tẩy chay dữ dội
 2. Vợ giả ốm để về nhà ăn Tết cho nhàn hạ
 3. Mẹ là cả thế giới, là nguồn sống, là động lực để tôi mạnh mẽ và tự tin vượt qua tất cả
 4. Gu thời trang nổi loạn có tổ chức của Miley Cyrus được giới chuyên môn đánh giá cao
 5. Nhiều thời gian hơn trên các thiết bị có nghĩa là ít thời gian hoạt động hơn

Bạn đang xem bài viết: Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Giáp Thân. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *