Tin tức khoa học

Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học thế giới và khu vực

Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học thế giới và khu vực

Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học thế giới và khu vực 21/12/2020 Ngày 20/12/2020, tại trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học thế giới …