Tìm hiểu về Dầu truyền nhiệt SHL SYN Therm Series

kiểm định nồi gia nhiệt dầu – kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu
kiểm định nồi gia nhiệt dầu – kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu

Dầu truyền nhiệt

Là loại dầu khoáng tinh khiết có tính tinh khiết cao, SHL Thermal Series là dầu truyền nhiệt giữ nhiệt ở nhiệt độ thấp và cao. Dầu truyền nhiệt kéo dài trong khoảng thời gian dài do độ sáng cao, dầu gốc độ tinh khiết cao, độ sạch sẽ của hệ thống, và chất phụ gia cao cấp. Nó có tính dẫn nhiệt cao, năng lượng bốc hơi thấp, thanh khoản nhiệt độ thấp, và sự ức chế ăn mòn cao. Đây là một sản phẩm được tối ưu hóa có thể sử dụng trong các nhà máy dệt, hoá chất, xi măng, gỗ thông qua việc sử dụng các loại dầu truyền nhiệt có thể sử dụng ở nhiệt độ tối đa 290 độ.

Là một loại dầu truyền nhiệt tổng hợp, SHL SYN Therm Series bao gồm dầu truyền nhiệt được sử dụng với các bộ phận gia nhiệt trực tiếp và gián tiếp. Dầu truyền nhiệt kéo dài trong thời gian dài do sự sạch sẽ và chất phụ gia cao cấp. Nó kéo dài tuổi thọ của cơ sở vì nó có tính ổn định quá trình oxy hóa tốt, khả năng chịu nhiệt cao, không tạo ra các trầm tích và bùn cặn hydrocarbon, và không gây ra sự ăn mòn kim loại. Do điểm cháy tự phát cao, không dễ cháy, và do sự ổn định nhiệt độ cao của nó ở nhiệt độ cao, nó có phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng. Ngoài ra, nó có khả năng thanh toán cao hơn cho các sản phẩm oxy hóa, và độ thanh khoản nhiệt độ thấp để chạy thử vào mùa đông. Là một loại dầu truyền nhiệt có thể sử dụng ở nhiệt độ tối đa 320 độ, nó là sản phẩm được tối ưu hóa có thể sử dụng trong các nhà máy dệt, ximăng, gỗ.

Product Name Typical Data Application
ISO grade Specific

Gravity ,

15/4℃

Kinematic

Viscosity,

cSt, 40℃

Viscosity

index

Flash

Point, ℃

Pour point

,℃

Copper

Corro

sion,100℃

, 1hr

Anti-

oxidant

Low

evapo

rative

High

efficiency

Low

tempera

ture

fluidity

Causticity
SYN

THERM

22L

ISO VG

22

0.87 22 200 -40 1
SYN

THERM

32L

ISO VG

32

0.87 32 200 -35 1
SYN

THERM

46L

ISO VG

46

0.87 46 190 -35 1
SYN

THERM

20AB

ISO VG

22

0.84 20 130 230 -18 1
  • Minera oil Type
Product Name Typical Data Application
ISO grade Specific

Gravity ,

15/4℃

Kinematic

Viscosity,

cSt, 40℃

Viscosity

index

Flash

Point, ℃

Pour point

,℃

Copper

Corro

sion,100℃

, 1hr

Anti-

oxidant

Low

evapo

rative

High

efficiency

Low

tempera

ture

fluidity

Causticity
SHL

THERM

22

ISO VG

22

0.84 22 120 230 -21 1
SHL

THERM

32

ISO VG

32

0.84 32 130 236 -18 1
SHL

THERM

46

ISO VG

46

0.85 46 125 240 -15 1
SHL

THERM

32HF

ISO VG

32

0.84 32 130 230 -18 1
SHL

THERM

46HF

ISO VG

46

0.85 46 125 260 -15 1
SHL

THERM

68HF

ISO VG

68

0.85 68 120 270 -15 1

Bạn đang xem bài viết: Tìm hiểu về Dầu truyền nhiệt SHL SYN Therm Series. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *