so sánh sự giống nhau và khác nhâu của hiệp ước nhâm tuất và hiệp ước giáp tuất16:19 Em hãy so sánh nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất 1874 với nội dung của Hiệp

Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874.
Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874.

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

* Giống nhau

– Đều là hiệp ước nhà Nguyễn kí với Pháp.

– Sau hiệp ước, Pháp sẽ được nhận được nhiều lợi ích.

* Khác nhau

– Hiệp ước Nhâm Tuất ( 5-6-1862)

+ Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.

+ Mở ba cửa biển : Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán.

+ Bãi bỏ lệnh cấm đạo, cho Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô

+ Bồi thường chiến phí cho Pháp tương đương 280 vạn lạng bạc.

+ Pháp trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

– Hiệp ước giáp tuất ( 15-3-1874 )

+ Triều đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc pháp

+ Công nhận quyền đi lại , buôn bán , kiểm soát , điều tra tình hình thuộc pháp.

+ Nền ngoại giao Việt Nam lệ thuộc vào đường lối đối người thuộc pháp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

82

72

* Giống nhau

– Đều là hiệp ước của nhà Nguyễn kí với Pháp.

– Sau hiệp ước đó , Pháp sẽ được nhận được nhiều lợi ích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Sự kiện

Bạn đang xem bài viết: so sánh sự giống nhau và khác nhâu của hiệp ước nhâm tuất và hiệp ước giáp tuất16:19 Em hãy so sánh nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất 1874 với nội dung của Hiệp. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *