Nhập số dư tài khoản

Đào tạo AMIS Kế toán – Bài 6 Nhập số dư ban đầu
Đào tạo AMIS Kế toán – Bài 6 Nhập số dư ban đầu

Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Index
Search
Display Legacy Contents
Search:
Index
Bookmark
Print
Home
>
7. Hướng dẫn sử dụng chức năng
>
Menu Nghiệp vụ
>
Nhập số dư ban đầu
>
Số dư tài khoản
>
Nhập số dư tài khoản
Nhập số dư tài khoản
Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên), vật tư hàng hoá
Cách thao tác
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
Vào menu
Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu
\tab
Số dư tài khoản
.
Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng
Nhập số dư
trên thanh công cụ.
Thực hiện nhập số dư cho tài khoản theo 1 trong 2 cách:
Trường hợp không có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…
Kế toán sẽ nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản.
Trường hợp có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…
Nhấn
Nhập chi tiết số dư
.
Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng… muốn theo dõi chi tiết
Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có.
Sau khi nhập xong, nhấn
Cất
.
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
Vào menu
Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu
\tab
Số dư tài khoản
Chọn chức năng
Nhập khẩu từ excel
trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo
Tại đây
.
Xem thêm
Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ
Copyright © 2017 –
2018
MISA JSC

Bạn đang xem bài viết: Nhập số dư tài khoản. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *