Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Chi phí dự phòng thấp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận

SẴN SÀNG CHINH PHỤC MỌI ĐỈNH CAO, TỰ HÀO GHI DẤU 5 NĂM VƯỢT TRỘI
SẴN SÀNG CHINH PHỤC MỌI ĐỈNH CAO, TỰ HÀO GHI DẤU 5 NĂM VƯỢT TRỘI

Nguồn: VCSC

Chi phí dự phòng thấp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) công bố KQKD năm 2022 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 68,0 nghìn tỷ đồng (+20,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 29,9 nghìn tỷ đồng (+36,4% YoY), lần lượt hoàn thành 104,4% và 112,3% dự báo năm 2022 của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS tăng chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 25,6% YoY, (2) lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 31,9% YoY và (3) chi phí dự phòng giảm 19,5% YoY. LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2022 đạt 9,9 nghìn tỷ đồng (+63,7% QoQ và +53,9% YoY) chủ yếu nhờ tăng trưởng NII tích cực và chi phí dự phòng giảm. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho VCB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt mức cao nhất kể từ năm 2017. VCB báo cáo tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt 18,8% YoY, trong đó cho vay khách hàng tăng 19,2% YoY và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 8,1% YoY. Trong khi đó, tăng trưởng tiền gửi năm 2022 thấp hơn ở mức 9,5% YoY, nhưng tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) theo quy định vẫn duy trì ở mức an toàn là 78% vào cuối năm 2022 so với 79% vào cuối năm 2021 (theo ước tính của chúng tôi) nhờ các nguồn vốn liên ngân hàng cao. Trên cơ sở hàng quý, tốc độ tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn so với tăng trưởng tín dụng trong Q4 2022 — lần lượt là 3,9% QoQ và 1,3% theo QoQ — tương tự như xu hướng của phần lớn các ngân hàng đã công bố báo cáo lợi nhuận cho đến nay.

Tăng trưởng NII năm 2022 tích cực nhờ NIM tăng và tăng trưởng tín dụng cao. VCB báo cáo thu nhập từ lãi (NII) trong năm 2022 tăng 25,6% YoY nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và NIM tăng 23 điểm cơ bản YoY. Trên cơ sở so với quý trước, NIM quý 4/2022 tăng 9 điểm cơ bản QoQ nhờ lợi suất IEA tăng 40 điểm cơ bản QoQ cao hơn mức tăng 30 điểm cơ bản QoQ trong chi phí huy động (COF). Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ CASA giảm 1 điểm % QoQ và 1,8 điểm % YoY đạt 33,9% trong quý 4/2022; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng biên độ giảm này là không quá lớn.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) năm 2022 ghi nhận tăng trưởng ở mức một chữ số nhờ thu nhập khả quan từ kinh doanh ngoại hối dù các đầu mục khác của NOII có diễn biến kém tích cực hơn. NOII năm 2022 của VCB tăng 3,6% YoY đạt 14,8 nghìn tỷ đồng sau khi lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối tăng 31,9% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) NFI thuần giảm 7,7% YoY mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do chương trình miễn phí phí giao dịch, (2) mức lỗ 34 tỷ đồng từ chứng khoán kinh doanh và đầu tư so với lãi 19 tỷ đồng trong năm 2021 và (3) thu nhập ròng khác giảm 14,2% YoY do thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý giảm.

Chi phí dự phòng năm 2022 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Trong quý 4/2022, VCB trích lập 10,9 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng; tuy nhiên, khoản hoàn nhập chi phí dự phòng 3 nghìn tỷ đồng cho các khoản cho vay tại Ngân hàng CB vào quý 1/2022 dẫn đến tổng chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng trong năm 2022 ở mức là 6,9 nghìn tỷ đồng so với 3 nghìn tỷ đồng trích lập trong năm 2021. Chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng cao hơn được bù đắp bằng chi phí dự phòng thấp hơn được trích lập cho các khoản cho vay khách hàng trong năm 2022 mà chúng tôi cho là có thể do ngân hàng hoàn nhập một phần chi phí dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu do COVID-19 ghi nhận các năm trước. Nhìn chung, chi phí dự phòng năm 2022 của VCB giảm 19,5% YoY trong xuống còn 9,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 87,4% dự báo cả năm của chúng tôi. VCB kỳ vọng các khoản cho vay liên ngân hàng đã trích lập trong quý 4/2022 sẽ có thể trở về nhóm nợ tốt trong các quý tới; ngoài ra, việc trích lập dự phòng trong quý 4/2022 là dựa trên quan điểm thận trọng của ngân hàng. Tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) trong quý 4/2022 của VCB là 317% — giảm từ mức 402% trong quý 3/2022 và 424% trong quý 4/2021 — và là mức cao nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi.

Chất lượng tài sản vẫn duy trì. Tỷ lệ nợ xấu quý 4/2022 của VCB được kiểm soát tốt ở mức 0,68% (-12 điểm cơ bản QoQ & +4 điểm cơ bản YoY) với tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng/tổng dư nợ là 0,31% trong năm 2022 (so với 0,26% trong năm 2021). Các khoản nợ Nhóm 2/khoản vay gộp đi ngang QoQ và YoY đạt 0,36%. Lãi dự thu/IEA trong quý 4/2022 đạt 0,52% (+2 điểm cơ bản QoQ và đi ngang YoY).

Bài viết liên quan

Bạn đang xem bài viết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Chi phí dự phòng thấp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *