Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước? – SME2022

Hướng dẫn nhập số dư ban đầu TK 242 \u0026 CCDC trên phầm mềm Misa
Hướng dẫn nhập số dư ban đầu TK 242 \u0026 CCDC trên phầm mềm Misa

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau.
=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.

2. Cách thực hiện

Nếu chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421…
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

3. Thực hiện nhập số dư đúng.

4. Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Nếu sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công

Sử dụng tính năng Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước để phần mềm tự động cập nhật số dư theo đúng số dư của dữ liệu năm trước theo link hướng dẫn tại đây.

1. Tạo mới một dữ liệu khác từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư đúng. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chọn ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu mới bằng với ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu đang bị sai số dư.

2. Xuất khẩu số dư đúng trên dữ liệu mới tạo. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

3. Đăng nhập vào dữ liệu đang có số dư sai và nhập khẩu số dư đúng vào. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Kiểm tra lại số dư sau khi nhập khẩu. Đảm bảo số dư sau khi nhập khẩu khớp đúng với số dư trên bảng cân đối tài khoản của năm trước liền kề đã chốt số liệu.

3. Lưu ý

2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.

Bạn đang xem bài viết: Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước? – SME2022. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *