Combo 5 cuốn: Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: Lĩnh vực phát triển Nhận Thức; Tình cảm và kĩ năng xã hội, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ; Thể chất

Chuyên đề phát triển tình cảm xã hội
Chuyên đề phát triển tình cảm xã hội

1. Phát triển nhận thức:

Cuốn sách chia làm hai phần : * Phần một: Các hoạt động giúp trẻ làm quen, khám phá môi trường xung quanh * Phần hai: Các hoạt động giúp trẻ làm quen với các biểu tượng về toán. Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội.

2. Phát triển ngôn ngữ

Cuốn sách bao gồm các giáo án kể chuyện cho trẻ nghe và cho trẻ làm quen với các vần thơ, đa dạng với các chủ đề và dược sắp xếp có hệ thống theo chủ đề năm học, thuận tiện cho giáo viên lựa chọn và tham khảo.

3. Phát triển thẩm mĩ

Cuốn sách chia làm hai phần : * Phần một: Các hoạt động phát triển khă năng ca hát, vận động âm nhạc cho trẻ * Phần hai: Các hoạt động phát triển các kĩ năng tạo hình như: vẽ, nặn, cắt, xé, dán…theo khả năng và sáng tạo của trẻ. Giáo viên có thể tham khảo cách thiết kế các hoạt động trong sách để áp dụng sáng tạo trong việc lập kế hoạch và tổ chức hoạt động theo khả năng và sáng tạo của trẻ.

4. Phát triển thể chất

Cuốn sách chia làm hai phần : – Phần một: Các hoạt động phát triển vận động giúp trẻ phát triển về các kĩ năng vận động, tố chất vận động qua các bài tập, trò chơi vận động – Phần hai: Các hoạt động giáo dục Dinh dưỡng – Sức khoẻ hình thành khả năng phối hợp khéo léo của trẻ cũng như khả năng tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội, được giáo viên thiết kế sáng tạo, công phu và được đánh giá là những tiết dạy giỏi hỗ trợ giáo viên cách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động học. Giáo viên có thể tham khảo cách thiết kế các hoạt động trong bộ sách này để áp dụng sáng tạo trong việc lập kế hoạch và tổ chức hoạt động học ở địa phương mình một cách thú vị, hấp dẫn cho trẻ.

5. Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

Cuốn sách được chia làm hai phần : – Phần một : Các hoạt động phát triển tình cảm – Phần hai : Các hoạt động phát triển kĩ năng xã hội và thẩm mĩ Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội.

Bạn đang xem bài viết: Combo 5 cuốn: Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: Lĩnh vực phát triển Nhận Thức; Tình cảm và kĩ năng xã hội, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ; Thể chất. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *