Chord: Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta – XHTDRLX – Sài Gòn は辛い) – Hoàng Duyên – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hướng Dẫn: ‘SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ’ toàn kỷ niệm chúng ta… | HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN | Guitar
Hướng Dẫn: ‘SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ’ toàn kỷ niệm chúng ta… | HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN | Guitar

Tone Bản Hoàng Duyên Eb: Capo 3 Tone Bản Hứa Kim Tuyền: G

ĐK:
Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa
Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta
Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?
[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.
Verse:
Mình đã từng [C] hứa bên [E7] nhau hết tháng năm [Am] dài
Yêu [C] đến khi ngừng hơi [F] thở đến khi ngừng [Em] mơ [A7]
[F] Nắm chặt [G] tay [Em] đi hết nhân thế [Am] này
Chân trời [Dm] hằn chân ta vô tận [G] là chúng ta.
Mình đã từng [C] hứa đi [E7] qua hết bao thăng [Am] trầm
Cho [C] dẫu mai này xa [F] rời vẫn không hề đổi [Em] dời [A7]
[F] Có ngờ [G] đâu, [Em] đã sớm vỡ tan [A7] tành
[Dm] Nhặt từng mảnh [G7] vỡ xếp vào [C] vali.
[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau
[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều
[F] Tokyo hay [G] Seoul
[Em] Paris hay New [Am] York
[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.
ĐK:
Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa
Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta
Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?
[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.
Verse 2:
Mình đã từng [C]hứa đi [E7]qua hết bao thăng [Am]trầm
Cho [C]dẫu mai này về [F]đâu, vẫn luôn còn [Em]nhau [A7]
Nào đâu ai [F]biết sớm cách chia [G]lìa
Nào đâu ai [Em]biết sớm tan với [Am]tành
[Dm]Nhặt từng mảnh [G7]vỡ xếp vào [C]vali
[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau
[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều
[F] Tokyo hay [G] Seoul
[Em] Paris hay New [Am] York
[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.
ĐK:
Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa
Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta
Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?
[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.
Bridge:
Ngày tôi chưa từng [F] biết tôi [G] sẽ yêu em nhiều [Em] như thế [Am] này
Để [Dm] rồi khi ta cách [G7] xa tim này [C] nát ra
Ngày người chưa [F] đến mang theo giấc
[G] mơ, rồi lại bỏ [Em] rơi lúc tôi đang [Am] chờ
[Dm] Chờ người đến dịu xoa tổn [G] thương tôi đã từng.
—- Phiên bản tiếng Nhật —-
Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru
Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai
ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai
Ver1
yakuso[C]ku shi[E7]ta yo ne zu[Am]tto
is[C]shoni iru [F]to, aishi nu[Em]ku to [A7]
[F]suihei-[G]sen [Em]utsuru ka[Am]ge
ashia[Dm]to ga noko[G]tteru
yakuso[C]ku shi[E7]ta yo ne [Am]sui
mo [C]amai mo [F]nori[Em]koe[A7]ru to
[F]suutsu kei[G]su [Em]omoi de [Am]no
[Dm]hahen [G7]shimai [C]komu
[F]aise [G]ba [Em]aisu ho[Am]do
[Dm]koko[G7]ro ni sasatte i[C]tai yo
[F]Tokyo ka [G]Seoul
[Em]Paris ka New [Am]York
[Dm]wasuretai no [G]ni
Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru
Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai
ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai
Ver2
yakuso[C]ku shi[E7]ta yo neko [Am]no
yo[C]banarete [F]mo kawara[Em]nai [A7]to
dare mo [F]souzou deki[G]nai
kon’na [Em]Ni~Tsu ga kuru [Am]nante
[Dm]omoi[G]de wa ha[C]hen ni
[F]aise [G]ba [Em]aisu ho[Am]do
[Dm]koko[G7]ro ni sasatte i[C]tai yo
[F]Tokyo ka [G]Seoul
[Em]Paris ka New [Am]York
[Dm]wasuretai no [G]ni
Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru
Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai
ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai
kon’nani [F]kimi [G]o aisu[E7]ru nan[Am]te
ko[Dm]koro ga wa[G7]re-sou [C]ni itai
mirai [F]o tsureta ki[G]mi ga sa[Em]tte shima[Am]tta
[Dm]matte mo kimi [G]wa konai
Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru
Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai
ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai
ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

Verse:

Mình đã từng [C] hứa bên [E7] nhau hết tháng năm [Am] dài

Yêu [C] đến khi ngừng hơi [F] thở đến khi ngừng [Em] mơ [A7]

[F] Nắm chặt [G] tay [Em] đi hết nhân thế [Am] này

Chân trời [Dm] hằn chân ta vô tận [G] là chúng ta.

Mình đã từng [C] hứa đi [E7] qua hết bao thăng [Am] trầm

Cho [C] dẫu mai này xa [F] rời vẫn không hề đổi [Em] dời [A7]

[F] Có ngờ [G] đâu, [Em] đã sớm vỡ tan [A7] tành

[Dm] Nhặt từng mảnh [G7] vỡ xếp vào [C] vali.

[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau

[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều

[F] Tokyo hay [G] Seoul

[Em] Paris hay New [Am] York

[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.

ĐK:

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

Verse 2:

Mình đã từng [C]hứa đi [E7]qua hết bao thăng [Am]trầm

Cho [C]dẫu mai này về [F]đâu, vẫn luôn còn [Em]nhau [A7]

Nào đâu ai [F]biết sớm cách chia [G]lìa

Nào đâu ai [Em]biết sớm tan với [Am]tành

[Dm]Nhặt từng mảnh [G7]vỡ xếp vào [C]vali

[F] Cứ càng [G] yêu, [Em] cứ càng [Am] đau

[Dm] Cứ càng [G7] quên rồi lại muốn [C] đi thật nhiều

[F] Tokyo hay [G] Seoul

[Em] Paris hay New [Am] York

[Dm] Đi càng xa, càng không thể [G] quên.

ĐK:

Cầm tấm vé trên [C] tay em [E7] bay đến nơi [Am] xa

Sài [C] Gòn đau lòng [F] quá toàn [G7] kỷ niệm chúng [C] ta

Phải đi xa đến [F] đâu? [G] Thời gian quên mất [Em] bao lâu?

[A7] Để trái [Dm] tim em bình [G7] yên như ngày đầu [C] tiên.

Bridge:

Ngày tôi chưa từng [F] biết tôi [G] sẽ yêu em nhiều [Em] như thế [Am] này

Để [Dm] rồi khi ta cách [G7] xa tim này [C] nát ra

Ngày người chưa [F] đến mang theo giấc

[G] mơ, rồi lại bỏ [Em] rơi lúc tôi đang [Am] chờ

[Dm] Chờ người đến dịu xoa tổn [G] thương tôi đã từng.

—- Phiên bản tiếng Nhật —-

Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru

Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai

ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

Ver1

yakuso[C]ku shi[E7]ta yo ne zu[Am]tto

is[C]shoni iru [F]to, aishi nu[Em]ku to [A7]

[F]suihei-[G]sen [Em]utsuru ka[Am]ge

ashia[Dm]to ga noko[G]tteru

yakuso[C]ku shi[E7]ta yo ne [Am]sui

mo [C]amai mo [F]nori[Em]koe[A7]ru to

[F]suutsu kei[G]su [Em]omoi de [Am]no

[Dm]hahen [G7]shimai [C]komu

[F]aise [G]ba [Em]aisu ho[Am]do

[Dm]koko[G7]ro ni sasatte i[C]tai yo

[F]Tokyo ka [G]Seoul

[Em]Paris ka New [Am]York

[Dm]wasuretai no [G]ni

Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru

Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai

ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

Ver2

yakuso[C]ku shi[E7]ta yo neko [Am]no

yo[C]banarete [F]mo kawara[Em]nai [A7]to

dare mo [F]souzou deki[G]nai

kon’na [Em]Ni~Tsu ga kuru [Am]nante

[Dm]omoi[G]de wa ha[C]hen ni

[F]aise [G]ba [Em]aisu ho[Am]do

[Dm]koko[G7]ro ni sasatte i[C]tai yo

[F]Tokyo ka [G]Seoul

[Em]Paris ka New [Am]York

[Dm]wasuretai no [G]ni

Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru

Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai

ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

kon’nani [F]kimi [G]o aisu[E7]ru nan[Am]te

ko[Dm]koro ga wa[G7]re-sou [C]ni itai

mirai [F]o tsureta ki[G]mi ga sa[Em]tte shima[Am]tta

[Dm]matte mo kimi [G]wa konai

Toukuma[C]de ta[E7]bi ni de[A7]ru

Sai[C]gon wa tsu[F]rai, ki[G7]mi de ip[C]pai

ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

ano goro [F]no [G]shiawase [Em]na hibi [A7]ni modoritai, wa[G7]surerare[C]nai

Bạn đang xem bài viết: Chord: Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta – XHTDRLX – Sài Gòn は辛い) – Hoàng Duyên – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *